Din varukorg

Varukorgen är tom

Hälsosamma vanor

Joina erbjuder varierande hälsoutmaningar och digitala kost- och träningsprogram framtagna av nutritionister och personliga tränare. Joinas syfte är att inspirera och uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor som bidrar till en god hälsa på lång sikt.

Vi på Joina är inte läkare eller legitimerade dietister. Innehållet i Joina bör inte tas som medicinsk rådgivning. Det är inte avsett att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga hälsoproblem – det är inte heller avsett att ersätta en läkares råd. Rådfråga alltid din läkare eller kvalificerad sjukvårdspersonal om alla frågor som gäller din hälsa.

Att delta i Joina kommer att ge dig många hälsofördelar, men om ditt mål är viktminskning och du samtidigt har medicinska besvär så är det viktigt att det sker på rätt sätt. Vi uppmanar dig att rådgöra med din primära vårdgivare (t.ex. läkare eller sjuksköterska) innan du påbörjar något program som kan leda till viktminskning, även om viktminskning inte är ditt mål. Vi uppmuntrar dig att hålla din vikt inom riktlinjerna för hälsosam vikt som godkänts av Världshälsoorganisationen, vilket motsvarar ett Body Mass Index (BMI) mellan 18,5-25,0. Vi inser dock att BMI är ett ofullkomligt mått på en individs hälsa och att andra faktorer kan vara mer passande mätverktyg för vissa hälsoresultat. Viktminskning rekommenderas inte för personer med ett BMI under hälsointervallet.

Vi lägger ingen värdering i målsättningen som våra deltagare har med sitt deltagande men vi vill främja en långsiktighet och beteendeförändring som leder till en förbättrad hälsa, och det gäller oavsett kroppsform och förutsättningar. Du som användare sätter själv upp din egen målsättning, där vår uppgift är att stödja dig i din personliga resa mot ditt uppsatta mål. Alla våra utmaningar och program är grupp baserade och därmed inte individanpassade, det innebär att du ibland kan behöva göra egna anpassningar utefter dina förutsättningar.

Vi avråder dig från att delta i Joinas 60 dagars bootcamps om du:

  • är gravid
  • lider av, eller har tidigare lidit av ätstörningar
  • har en allvarlig sjukdom eller skada, och har blivit rekommenderad av din vårdgivare att ditt hälsotillstånd inte lämpar sig för att delta.

Våra bootcamps kost- och träningsupplägg är inte anpassade efter graviditet, allvarliga sjukdomstillstånd eller skador, eller för personer som lider av olika ätstörningar.

Vid medicinering och sjukdom

En livsstilsförändring kan påverka ditt sjukdomstillstånd eller din medicinering. För att minska risker för allvarliga tillstånd rekommenderar vi därför att du utför en hälsokontroll och rådgör med din vårdgivare innan du gör stora ändringar i dina kostvanor.

 

Communityregler

Joinas community är en viktig del i att göra appen till en trevlig och inkluderande plats. Vi tror att detta börjar med att vara välkomnande och att respektera andra. Våra communityregler visar därför standarden och förväntningarna som behövs för att skydda användarna och uppmuntra till inkludering, delning och vänskapsband. Reglerna anger vad som tillåts och vad som inte tillåts på Joina. 

Våra communityregler gäller för alla användare, oberoende av var i världen de befinner sig och huruvida de lägger upp innehåll (såsom text, bild, video) i våra utmaningar eller på sina profiler. Eftersom den digitala världen är så föränderlig är våra riktlinjer ett levande dokument som uppdateras regelbundet.

Som du kan läsa nedan inkluderar våra communityregler förbud mot nakenhet, våld, droger, hatpropaganda, fejkade profiler och mobbning. Om en användare bryter mot reglerna undersöker vi saken och vidtar lämpliga åtgärder. Detta kan inkludera att skicka en varning, att filtrera och ta bort innehåll eller att stänga av användaren. Vi uppmuntrar användare att rapportera brott mot reglerna.

Mobbning, trakasserier, diskriminering och annat kränkande beteende

Vi förväntar oss att alla i Joinas community kmmunicerar med andra på ett respektfullt sätt. det är viktigt för oss att alla ska känna sig trygga och bekväma i att vara sig själva. Mobbning, trakasserier, diskriminering och annat kränkande beteende som kan orsaka skada eller få andra att känna sig obekväma tillåts inte. Detta inkluderar att retas, öknamn, rykten, att sprida personuppgifter eller privat innehåll samt allt annat beteende som avsiktligen skadar andra. Vi tolererar inte våldsamt, hatiskt, diskriminerande eller kränkande beteende mot andra personer eller grupper baserat på ras, etnicitet, nationalitet, religion, könsidentitet, sexuell läggning, funktionshinder eller sjukdom.

Vi tolererar inte heller sexuella trakasserier eller oönskade sexuella närmanden. Detta inkluderar beteende som riktar sig mot andra användare med oönskat sexuellt beteende eller innehåll, oönskade kommentarer eller förfrågningar samt att dela andra användares privata information utan medgivande.

Kränkningar av integritetsskydd

Varje Joina-användare har rätt till integritet. Vi tillåter inte att användare delar eller får åtkomst till andras personuppgifter såsom för- och efternamn, hemadress, telefonnummer, e-post, sociala medier eller personliga bilder och videor utan tillåtelse. Läs mer i våra användarvillkor eller vår intergritetspolicy.

Kontakta oss