Integritetspolicy

Org.nr: 559141-3199 – Senast uppdaterad: 11 juli, 2023

Inledning och syfte

Denna Integritetspolicy (”Sekretesspolicy”, ”Användarpolicy” eller ”Policy”) gäller för din användning av Joina-mobilapplikation (“Joina-appen”), alla webbplatser som drivs av Joina (inklusive http://joina.io) (“Joina-webbplats”) och de tjänster vi tillhandahåller som är tillgängliga via någon av dessa (“tjänsterna”). I den här policyn förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

Observera att du måste vara 18 år eller äldre för att kunna använda tjänsterna. Använd inte tjänsterna eller förse oss med personlig information om du är under 18 år.

Joina som drivs av Joina Health AB ( härefter ”Joina”, ”Appen”, ”Webbplatsen”, ”sajten”, ”organisation”, ”vi” eller ”oss” ) är ett bolag enligt svensk rätt, och bedriver således tillståndspliktig verksamhet i enlighet med Svensk lag, och omfattas av Dataskyddsförordningens (General Data Protection Regulation eller GDPR) bestämmelser.

Ämnen som omfattas

 • Dina val och rättigheter
 • Vilken information vi samlar in och varför
 • Hur vi behandlar informationen
 • Hur vi delar information med tredje part
 • Hur länge sparas personuppgifter
 • Hur informationen lagras och skyddas
 • Ändringar i Integritetspolicy
 • Hur du kontaktar oss
 • Cookies

Dina val och rättigheter

Du har rätt till att när som helst avsluta ditt konto hos oss, och bli borttagen ur våra register, det gör du enkelt genom att radera appen. Du har också rätt att ändra, komplettera och radera dina uppgifter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, detta gör du genom att kontakta oss. Vid ett sådan utlämnande kommer vi att behöva säkerställa din identitet.

Vilken information vi samlar och varför

När du skapar och registrerar ett konto behöver du ange ett användarnamn, en e-postadress och ett lösenord. Dessa uppgifter behövs för att skapa och aktivera ditt konto, och identifiera dig som användare. E-postadressen behövs för att kontakta dig eller skicka ut en länk vid bortglömt lösenord och för att svara på dina frågor. Vi kommer att kontakta dig gällande dina pågående eller eventuella framtida engagemang i våra grupper. Vi skickar ut nyhetsbrev, med t.ex. uppdateringar, erbjudande, kampanjer och liknande. Du kan när som helst stoppa utskicket om du så önskar.

Innehåll du skapar och ändrar. Användarprofil och Grupper, inklusive namn, media som bilder och videoinspelningar, samt vissa biometriska data såsom till exempel steg,  mått, vikt, längd.

Kommunikation inuti appen, till exempel meddelanden, kommentarer, inlägg, och korrespondens mellan dig, andra deltagare, inspiratörer och Joina.

Din aktivitet i appen. t.ex tävlingar du har deltagit och/eller deltar i, samt din individuella och gruppers statistik. Observera att du själv kan välja om andra användare kan se vissa delar av din profil, såsom bilder eller din statistik mm.

Användarens statistik kan bl.a. innehålla uppgifter som sammanfattar olika biometriska mått (som t.ex. steg, stegmål, startvikt, nuvarande vikt och målvikt) för att visualisera deltagarens framgång.

Transaktioner och betalningar. För att debitera användare som har gått med på att delta och genomföra utbetalningar till användare som vinner i tävlingar.

Enhets information och statistik. Vi samlar information om antal besök, sidvisningar, enheter, webbläsare och operativsystem. Denna information behandlas på ett sätt som inte identifierar någon och vi behandlar inte eller behåller din IP-adress.

Ibland kan vi samla in eller be dig att tillhandahålla personlig information enligt (utan begränsing) följande; ditt namn, mobiltelefonnummer, e-postadress, lösenord, unika enhetsidentifierare och andra identitetsuppgifter eller betalningsinformation.

Observera att vi med ditt samtycke kommer att samla in information om din fysiska rörelse för att Joina-appen ska fungera korrekt och övervaka och verifiera former av kvalificerad rörelse. Du har möjlighet att aktivera och avaktivera möjligheten för oss att koppla upp oss mot din aktivitetsmätare för att samla in dina steg, men om du avaktiverar denna funktion kommer vi inte kunna samla in information om din stegräkning till Joinas app.

Hur vi behandlar informationen

Vi tar del av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster och vår service till dig. Denna behandling gör vi med stöd av vårt intresse att utveckla, förbättra, erbjuda våra tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Vi kan kontakta dig gällande;

 • Ditt engagemang eller eventuella engagemang i våra grupper.
 • För att genomföra utbetalningar av vinster och debiteringar vid köp av tjänst eller produkt via vår app.
 • Vi tar också del av dina uppgifter för att tillhandahålla och uppfylla produktorder och kontakta dig om relevanta nyheter, uppdateringar, funktioner, produkter, undersökningar, kampanjer och specialerbjudanden.

Email och annan kommunikation Vi skickar e-mail till den e-postadress du anger i samband med registrering. Vi använder uppgifterna för att svara på dina frågor, till exempel angående dina inlägg, hantering av ditt konto mm. Du kan få aviseringar från appen (till exempel aktivitetsposter och meddelanden). Du kan ändra dessa inställningar i din enhet. Om du inte väljer bort detta, uppdaterar vi dig genom att skicka ut nyhetsbrev och annan information du kan behöva. Om du inte vill få push aviseringar inuti Appen, väljer du bort eller bockar av denna funktion under inställningar i meny. Observera att du fortsätter att ta emot vissa system e-postmeddelanden (t.ex. när det gäller problem med inloggning, som glömda lösenord, eller meddelande relaterade till eventuell vinst i pågående grupper du deltar i) och juridiska meddelanden (t.ex. uppdateringar av denna Policy eller Användarvillkor) från oss. Om du vill sluta ta emot dessa epostmeddelanden kan du avaktivera eller avsluta ditt konto.

Joinas medarbetare och samarbetspartners kan få tillgång till användarinformation som behövs under normal drift. Det innebär att användarinformationen, (inklusive användarnamn, e-post) kan användas för att svara på användarförfrågningar, se till att grupperna fungerar smidigt och/eller ändra vår produkt för att gynna användarnas framgång mot sina mål.

Våra partners och leverantörer Joina samarbetar med ett flertal företag för att kunna utföra vissa funktioner och tillhandahålla våra tjänster, till exempel för att hosta och driva webbplatsen, genomföra beställningar, betalningar för tjänster som köpts via webbplatsen/appen, genomförandet av utbetalningar, e-post och /eller annan kommunikation, tillhandahålla trådlösa tjänster, dataanalys, marknadsföringshjälp, betalningsbehandling och kundservice. Dessa tredje parter kan ha tillgång till din personliga information för att utföra sådana funktioner på Joinas begäran.

Hur vi delar information med tredje part

När du själv tillåter eller ber oss att dela Du kan välja att dela din information till andra applikationer eller sociala nätverksverktyg (t.ex. facebook, Instagram etc.) Den lagliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Om du väljer att göra detta, styrs dina samspel med dessa tredje parter med respektive personuppgiftspolicy och användarvillkor som tillhandahåller dem, och inte den här Policyn. Vi rekommenderar att du besöker trejdeparts webbplats och läser deras personuppgiftspolicy.

Betalningar och transaktioner

Vi använder Trustly för att genomföra engångsbetalningar i grupper. Du kan läsa mer om hur Trustly behandlar personuppgifter här. Din betalningshistorik lagras bl.a för att du ska kunna se genomförda betalningar.

Juridiska processer

Vi kan dela dina personuppgifter om tex myndigheter kräver användares uppgifter pga. lagbrott eller liknande händelser. Till exempel för att kunna tillämpa våra Användarvillkor eller för att skydda Joinas anställda, användare eller andra personers rättigheter, egendom eller säkerhet. Utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribekämpning och minskning av kreditrisker kan ske, i fall vi anser att upplysningar är nödvändiga för att skydda våra rättigheter och/eller följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut, myndighetsansökningar eller juridiska processer.

Användarprofil

Information som samlats in under registrering och efterföljande besök, till exempel ditt användarnamn kan synas för andra användare. Användarprofil är ett område i Appen där vi låter dig berätta för andra Joina användare om dig själv och dina intressen. Du kan själv styra vilken information som visas och själv välja vad du vill dela med andra. Du kan alltid ändra dina inställningar i appen eller på din enhet. Observera att detta kan ta bort en viss funktionalitet.

Vi kan dela med oss av viss icke-identifierbar data från användare (t.ex webbplatsens statistik, aggregerad information och liknande) med våra samarbetspartners i forskningssyfte, marknadsföring, analys eller liknande. Även om denna information inte identifierar dig personligen finns det risk att tredje part som får sådan information från oss, kanske identifierar specifika användare.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Hur länge sparas personuppgifter?

Dina personuppgifter arkiveras i enlighet med bokföringslagen. Vi sparar dina uppgifter endast så länge de är relevanta och aktuella för de ändamål de samlades in. När du avslutar ditt konto raderas din data automatiskt ur våra register inom en bestämd tid enligt våra hanteringsanvisningar. Om du kontaktar oss via e-post kan vi behålla din information så länge det är nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs i denna policy, till exempel för att lösa en förfrågan eller för att skydda oss vid eventuell tvist.

Hur informationen lagras och skyddas

Personuppgifter lagras aldrig på fler platser än nödvändigt, vi lagrar inte heller din data utanför EU-länder med motsvarande nivå på data- och personskydd i lagstiftningen. Vi strävar ständigt mot att förbättra säkerheten genom att upprätta skyddssystem för att förhindra, upptäcka och hantera sårbarheter och dataöverträdelser. Vi inför försiktighetsåtgärder för att skydda mot obehörig tillgång, användning, ändring eller förstöring av information. Joina strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda din personliga data, inklusive användning av kryptering, pseudonymisering och brandväggar på valda typer av information som samlas in. Genom att noggrant fördela behörigheter tilldelar vi roller och begränsar tillgång till data inom vår organisation. Endast medarbetare som behöver personlig information för att utföra ett specifikt jobb/handling får tillgång till det. Alla våra anställda håller sig uppdaterade om vår integritets -och säkerhetspraxis. Inget system, överföringsmetod eller elektronisk lagring kan dock vara 100% säkert, och därför kan vi inte, trots våra bästa ansträngningar, garantera absolut säkerhet av din data. Genom att använda webbplatsen accepterar du denna risk. Genom att vidta några enkla åtgärder, till exempel att välja starka lösenord, byta dessa regelbundet, och inte ha samma lösenord på flera sajter, kan du själv bidra till bättre säkerhet och skydda dina konton och enheter mot obehörig åtkomst. Vid ett misstänkt intrång, tar vi omedelbara nödvändiga åtgärder och rapporterar till behöriga. Alla misstänkta övertramp mot GDPR ska anmälas av alla europeiska privatpersoner och företag till Datainspektionen, eller sitt lands motsvarande tillsynsmyndighet.

Rätt att radera konto

Rätt till radering. I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade.
I följande fall måste vi radera dina personuppgifter: personuppgifterna är inte längre nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in;
behandlingen utförs utifrån ditt samtycke och du återkallar detta;
behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig detta;
behandlingen visade sig vara olagligt behandlad;
eller radering krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
Vi är också skyldiga att radera dina personuppgifter om du har invändningar mot behandlingen och vi har inga övervägande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt intresse. Rätten till radering är inte en absolut rättighet och det kan finnas juridiska förpliktelser, avtalsförhållanden och tvingande legitima intressen som kräver att vi fortsätter behandlingen. Vi har också rätt att fortsätta behandlingen om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du kan utöva din rätt till radering genom att maila: [email protected]

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Policy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att presentera den reviderade integritetspolicyn när du startar Appen. Vi kommer att säkra ditt uttryckliga samtycke, som kräver att du fysiskt bläddrar igenom denna policy. Innan du använder Appen ger du ett aktivt medgivande genom att gå med. Genom fortsatt användning av denna webbplats/app, uttrycker du ditt godkännande av sådan ändring. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida och läser Användarvillkoren och Policyn för att hålla dig uppdaterad om villkoren.

Om cookies

Vad är cookies?

Cookies är små filer som sparas på din dator, telefon eller enhet när du besöker en webbplats. Cookies hjälper en webbplats att komma ihåg dina inställningar (t.ex. inloggningsuppgifter, språkinställningar, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du besöker webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att förbättra och underlätta din navigering på vår webbplats/app och för att kontrollera åtkomst till vissa delar. Vi använder också cookies för att lagra session specifik information. Till exempel ditt användarnamn och lösenord, så du slipper fylla i det mer än en gång. Med ditt medgivande kan våra cookies vara kvar på din hårddisk under en längre period för att underlätta din inloggning och användning. Vi länkar aldrig informationen från cookies till någon information som finns på vår webbplats och kan inte identifiera användare.

Hur kan jag kontrollera cookies?

Du kan kontrollera och radera cookies precis som du vill. I din webbläsare kan du se vilka cookies som finns sparade, radera dem, (ta bort webbhistorik) och blockera framtida cookies. Du behöver tillåta cookies på denna webbplats för att kunna använda våra tjänster och delta i våra grupper. Det går däremot alltid att blockera de cookies som används till marknadsföring utan att det påverkar funktionerna på webbsidan.

Genom att gå vidare samtycker du och godkänner behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också våra Användarvillkor, som än del av denna Integritetspolicy.

Kontakta oss

Du når oss enklast via mail på

[email protected]

Vi strävar efter att besvara alla mail inom 48h.

Rulla till toppen