Användarvillkor

Senast uppdaterad: 14 augusti, 2023

Introduction and purpose

Dessa användarvillkor (“Användarvillkor”) är ett lagligt avtal mellan dig och Joina som drivs av Joina Health AB, ett företag som är registrerat i Sverige (org.nr: 559141-3199) vars säte är The Factory, Norra Malmvägen 143, 19162 Sollentuna, Sverige (hädanefter kallat “Joina”, “vi” eller “oss”), för användningen av Joina-mobilapplikation (“Joina-Appen”) och alla webbplatser som drivs av Joina (“Joina-webbplatsen/erna”) inklusive, utan begränsning, http://joina.io.

Dessa användarvillkor innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter i samband med Joina-appen och Joina-webbplatsen, all programvara, tjänster, innehåll, samt annan data associerat med appen eller webbplatsen (gemensamt “Tjänster” i fortsättningen). I dessa användarvillkor avses med ordet “innehåll”: text, grafik, bilder, musik, ljud, video, verk av något slag, upphovsrätt, data, information eller annat material som publiceras, genereras, tillhandahålls eller annars tillgänglig via Tjänsterna, inklusive användares genererade innehåll.

Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera webbplatsen för att avgöra om det har skett ändringar i dessa användarvillkor och att granska nämnda ändringar. Genom att ladda ned, installera eller använda Joina-appen, eller gå in på Joinas webbplats (er) godkänner du dessa användarvillkor som är bindande för dig.

Läs igenom dem noggrant. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, så ladda inte ned, installera eller använd Joina-appen eller Joinas webbplats (er).

Användning av tjänster

Denna webbplats är endast avsedd för användare som är arton år (18 år) eller äldre. Eventuell registrering av, användning av eller tillgång till webbplatsen av någon under 18 år anses som obehörig och bryter mot dessa användarvillkor. Genom att fortsätta använda webbplatsen/tjänsten godkänner du vår 18 års åldersgräns. OM du är under 18 år måste du ha fått din förälders eller vårdnadshavares samtycke till din användning av Joina-appen och Joinas webbplats (er).

Användaren har en icke-exklusiv, ej överförbar, begränsad och oåterkallelig rätt att använda appen/webbplatsen i enbart användarens personliga, icke-kommersiella syfte. Du som användare får inte använda sajten för något annat syfte, inklusive kommersiellt syfte, utan bolagets skriftliga samtycke.

Där du överlämnar något innehåll (“innehåll”) till Joina-appen eller Joinas webbplats (er), inklusive, utan begränsning, någon bild, text eller data, behåller du alla immaterialla rättigheter som du har i sådant innehåll. Du ger oss en icke-exklusiv, världsomspännande, royalty-fri, överförbar och underlicensierbar licens att använda, reproducera, publicera, distribuera, utföra, anpassa, ändra, förbättra och kommunicera sådant innehåll från tid till annan för syfte som rör Joina-appen, Joinas webbplats och vårt företag då och då.

Du som användare får inte bryta mot eller kränka rättigheter för tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, publicitet, personliga, äganderätt eller innehålla indirekt skadligt, förolämpande eller annat olagligt material.

Du som användare samtycker också till att använda sajten på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar. Användaren förbinder sig att inte använda sajten eller att tillåta någon annan person att använda sajten på ett sätt som orsakar skada. Otillåten användning av vår sida/tjänst kommer att behandlas och anmälas till berörd myndighet.

Användaren får inte missbruka våra tjänster eller på något sätt störa eller försöka komma åt dem med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda våra tjänster i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga lagar och regler.

Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig våra tjänster om du inte uppfyller våra regler i villkor eller användarpolicyn eller om vi upptäcker misstänkta oegentligheter.

Använd inte våra Tjänster på ett sätt som kan distrahera eller hindra dig från att följa trafik -eller säkerhetsregler.

FÖLJANDE ÄR OTILLÅTET:

 • Att skicka eller lämna olagligt innehåll via tjänsterna.
 • Att på något sätt använda eller kopiera Joinas varumärke, logotyp, layout, tjänster och design. Detta är copyrightmaterial.
 • Att få tillgång till och manipulera med eller använda icke-offentliga områden i tjänsterna med ondskefullt syfte.
 • Försöka generera poäng på något annat sätt än genom att uppfylla de kriterier som anges av Joina från tid till annan och, särskilt och utan begränsning, ska du inte (i) simulera någon sådan verifierad kriterie med konstgjorda och/eller mekaniska medel, (ii) anlita tredje part för att generera poäng för egen räkning.
 • Ha fler än 1(ett) aktivt konto.
 • Bjuda in användare som inte är riktiga personer för att få poäng och använda dessa poäng för att ta del av erbjudanden i appen, webbplatsen, detta är strängt förbjudet och kommer att leda till borttagning av ditt konto med alla innehavande poäng.
 • Joinas nätverk, datorsystem, tekniska leveranssystem, är privat och endast auktoriserad personal får tillgång.
 • Att försöka ta bort, inaktivera, försämra, minska eller på annat sätt kringgå tekniska åtgärder som vidtas för att skydda Joinas tjänster eller innehåll.
 • Att använda tjänsterna eller innehållet hos Joina för kommersiellt syfte eller till att användas för tredje part. Otillåten delning utan medgivande är inte är tillåtet enligt dessa användarvillkor eller vår integritetspolicy.
 • Att försöka att dechiffrera, demontera eller använda programvaran i skadligt syfte.
 • Att störa eller försöka störa användarens, värdens eller nätets åtkomst, sändning av virus, överbelastning, översvämning eller spamming av tjänsterna.
 • Att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.
 • Uppmuntra eller uppmana någon annan person att göra något av föregående

Konto

Användarvillkoren träder i full kraft och effekt när du använder vår App och/eller blir en registrerad användare. Företaget kan säga upp ditt konto, ta bort din profil och innehåll /information som du har lagt upp i vår app eller på vår webbplats och /eller förbjuda dig att använda och komma åt appen och/eller webbplatsen av någon anledning, eller ingen anledning, när som helst efter eget gottfinnande med eller utan förvarning, inklusive om vi anser att du är under 18 år.

Administratör kan ha behörighet att komma åt eller inaktivera ditt konto. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera och fullgöra skyldigheter och rättigheter som följer detta avtal.

Du kan avsluta ditt konto när som helst utan anledning, förutsatt att du inte deltar i en pågående grupp, då fortsätter du att vara bunden av våra villkor tills dina aktiva grupper är avslutade.

Kommunikation

All sorts olämplig kränkande behandling eller kommunikation, som ryktesspridning, hets, förtal, förolämpningar, olaga hot och liknande är förbjudet. Vid ett inbetalningskrav behandlas och överlämnas personuppgifter enligt Inkassolagen.

Användare har rätt att “följa”, “gilla” och lämna kommentarer till varandras inlägg och bilder. Du kan få pushnotiser och meddelande från appens administratörer eller domare.

All kommunikation mellan appens användare som sker inom appen Joina, kommentarer, meddelande, email osv. måste ske på ett respektfullt och schysst sätt.

Du är själv ansvarig för hur du uttrycker dig och vad du väljer att dela med andra, inklusive all media som du laddar upp. Samt det verbala/skriftliga sättet du kommunicerar på. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka och lösa tvister mellan dig och andra användare. I händelse av att en tvist löses mellan dig och andra användare, skall vårt beslut vara slutgiltigt.

Vi välkomnar feedback eller förslag till förbättringar som rör Joina-appen, Joinas webbplats och/eller relaterade produkter och tjänster som vi erbjuder från tid till annan (“Feedback”). Om du ger oss feedback samtycker du till att vi har en royalty-fri rätt att använda sådan feedback för sådana ändamål som vi då anser lämpligt, inklusive, utan begränsing, för att skapa nya eller förbättra befintliga produkter eller tjänster som erbjuds av oss och för konsumentkommunikation eller produktreklam, och vi kommer inte att behöva kompensera dig ekonomiskt för någon sådan feedback, oavsett hur vi använder detta.

Modifiering och ändring av tjänsten

Vi ändrar och förbättrar ständigt våra tjänster. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner eller avbryta en tjänst helt och hållet. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta användning av våra tjänster. Joinas avgifter kan hittas i regler och vanliga frågor. Dessa avgifter kan komma att ändras.

Joina förbehåller rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst och utan förvarning. Ändringar som gäller nya funktioner i en tjänst eller ändringar som görs av juridiska skäl kommer dock att träda i kraft omedelbart.

Integritet och upphovsrätt

Joinas Integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder våra tjänster. Din användning av våra tjänster omfattas av Integritetspolicyn och dess villkor.

Vår integritetspolicy finns här http://joina.io/integritetspolicy. Genom att komma åt eller använda våra tjänster accepterar du att vi kan behandla din information i enlighet med vår Integritetspolicy.

Hänvisning till produkter, tjänster eller annan information från diverse varumärken, handelsplatser, leverantörer, utgör inte någon direkt anknytning till oss som företag. Även om vi rekommenderar vissa produkter eller varumärken erbjuder vi inga garantier om kvaliteten eller säkerheten för sådana produkter, varken uttryckligen eller underförstått.

Fysiska aktiviteter

Joina bryr sig om din säkerhet. Du bör rådgöra med din läkare och överväga de sammanhängande riskerna innan du använder våra tjänster i samband med någon fysisk aktivitet.

Genom att använda våra tjänster, samtycker du till och tar ansvar över att din läkare har meddelat dig att du kan delta i eventuella träningsprogram, träningspass, övningar eller någon av de relaterade aktiviteter som finns tillgängliga i samband med tjänsterna. Alla förmågor är olika och deltagande i aktiviteter som främjas av våra tjänster är på egen risk. Om du väljer att delta i dessa aktiviteter gör du det med din egen fria vilja och överensstämmer med alla risker i samband med sådan aktivitet.

Vi behandlar inte dina medicinska tillstånd. Vi har ingen åtkomst till dina vård -och hälsojournaler. Aktiviteter som främjas av tjänsterna kan innebära risker, även för dem som befinner sig i god hälsa. Är du är osäker om det är lämpligt för dig att gå ner i vikt eller träna, rådgör först med din läkare.

Vi har rätt att avstänga användare från att använda våra tjänster helt och hållet vid misstanke om eller vid försök att förfalska, förstöra eller manipulera känsliga persondata som bl.a. steg, viktmått, bilder och videofilmer, eller gruppers resultat på något sätt.

Joinas shop och poäng

Om en registrerad användare vinner i en grupp får de sin vinst utdelat på sitt Joina konto i “Shop”. Dessa kan konverteras till rabattkoder eller presentkort. För att få sin vinst som rabattkod/presentkort väljer man det alternativet och ett presentkort skickas till användarens e-postadress. Registrerade användare kan se tidigare utbetalningar och dess status.

En registrerad användare kan samla poäng i appen genom att t.ex. delta i grupper, utmaningar, nå sitt mål, starta egna grupper eller genom att bjuda in vänner. Poängen finns på användarens Joina konto i “Shop”.

Vi förbehåller oss rätten att fastställa om du ska tjäna poäng eller ej för produkter och tjänster som erbjuds av oss eller våra affärspartner. Oavsett när aktiviteten för intjänandet utfördes är antalet intjänade poäng beroende av den förtjänstplan som gällde på det datum aktiviteten utfördes. Antalet intjänade poäng kan variera.

Du har endast rätt till poäng för vilka du har utfört en giltig aktivitet och endast för dina egna aktiviteter, om inget annat anges. Joina kan när som helst korrigera eller återta poäng för någon aktivitet eller poäng som har registrerats felaktigt på ditt Joina-konto på grund av ett tekniskt fel eller något annat problem.

Du kan använda dina poäng och dra fördel av erbjudanden/förmåner så snart du har ett tillräckligt antal giltiga poäng på ditt Joina-konto, som för närvarande är 20 poäng. Dessa kan efter att ha uppnått minst 20 poäng, sedan konverteras till rabattkod eller presentkort beroende på belopp. För att få sin vinst som presentkort väljer man det alternativet och ett presentkort skickas till användarens e-postadress. Registrerade användare kan se tidigare utdelningar och dess status. Poäng är giltiga under 1 år efter den kvalificeringsperioden då de tjänades in. Efter denna deadline blir poängen ogiltiga och nollställs.

Joina-appen gör det möjligt för andra företag att erbjuda varor, tjänster och andra fördelar till andra användare i form av rabatter eller presentkort som kan lösas in i utbyte mot poäng (sådan funktionalitet finns i appen under “Shop”).

När du använder vår Shop för att erbjuda eller lösa in varor, tjänster, rabatter, presentkort eller andra förmåner i utbyte mot poäng, görs en sådan transaktion direkt mellan dig och den juridiska person som tillhandahåller relevanta varor, tjänster, rabattkoder, presentkort eller andra förmåner för dig eller löser in sådana varor, tjänster, rabattkoder, presentkort eller andra förmåner från dig, i tillämpliga fall. Utan att begränsa effekten av dessa användarvillkor på något sätt är transaktioner som äger rum i Joina Shop underkastade de juridiska villkoren för den part som erbjuder relevanta varor, tjänster, rabattkoder, presentkort eller andra förmåner i Joinas shop, och vi är inte part i sådana transaktioner utom i den utsträckning vi själva bedriver transaktioner direkt i Joinas shop.

Du samtycker till att Joina inte har något ansvar för några varor, tjänster eller andra förmåner som erbjuds på Joina Shop. Du samtycker till att vi inte har någon kontroll över och inte garanterar kvaliteten, säkerheten eller lagligheten hos några varor, tjänster eller andra förmåner som erbjuds hos våra tredjepartsleverantörer. Om inte annat uttryckligen överenskommits med dig fungerar vi inte som agenter, entreprenör, partner eller någon form av representant för dig eller någon annan användare av Joinas shop.

Joina har rätt att ändra valet av vad som erbjuds i shopen, och antalet poäng som krävs för att lösa in sådana varor, tjänster, rabatter, presentkort eller andra förmåner som erbjuds i Joinas shop, samt att begränsa antalet möjliga inlösen av varje erbjudande.

Du intygar och garanterar för oss att alla varor, tjänster, rabattkoder, presentkort eller andra förmåner som du erbjuder i Joinas shop kommer att (i) överensstämma med beskrivningen du ger för dem, (ii) följa alla tillämpliga lagar och förordningar, (iii) vara av tillfredsställande kvalitet, (iv) levereras i sin helhet när en användare löser in sina poäng i enlighet med våra villkor.

Du samtycker även till att vi inte ansvarar för att underlätta eller erbjuda retur, byte eller återbetalning i samband med transaktioner som gjorts hos tredjepartsleverentör, efter att poäng lösts ut.

Vi förbehåller oss rätten och det slutgiltiga beslutet att från tid till annan bestämma och ändra de kvalificerande formerna för hur mycket och när man får poäng. Bland annat vilka mål som ska uppnås, rörelseverifieringsalgoritmer och mängden av verifierad rörelse eller vikt som måste uppnås av användare för att få poäng. Detaljer kring behörighetskriterier och volym av verifiering som krävs för att få poäng från tid till annan finns i avsnittet Frågor och Svar i Joina-appen. Verifiering som utförs i appen anses vara slutgiltig och kan inte revideras.

Ansvarsfriskrivning

Joina ansvarar inte på något sätt för användarinnehåll eller tredjepartsapplikationer, programvara eller innehåll publicerat på eller tillgängligt via sajten, vare sig de publiceras eller orsakas av användare av sajten, av Joina, av tredje part eller av någon programmering som är kopplad till eller används på webbplatsen. Även om vi tillhandahåller regler för användarnas beteende och inlägg, kontrollerar vi inte regelbundet, och är inte ansvariga för vad användare publicerar eller delar på webbplatsen. Företaget är inte ansvarigt för uppförandet för någon användare av sidan eller appen.

Joina kan för din bekvämlighet inkludera i Joina-appen eller Joinas webbplats (er) länkar till andra webbplatser på internet som ägs eller drivs av tredje part (“tredjepartswebbplatser”). Du samtycker också till att Joina inte har någon kontroll över innehållet på tredjepartswebbplatser och inte har något ansvar för allt material som finns tillgängligt på sådana tredjepartswebbplatser eller för någon användning av sådana tredjepartswebbplatser av dig.

Joina-appen och Joina-webbplatsen kan innehålla innehåll som skickats av andra användare av Joina-appen och Joina-webbplatsen (“tredjepartsinnehåll”). Du godkänner att all egen användning av sådant innehåll helt och håller är på din egen risk och vi är inte ansvariga för sådant tredjepartsinnehåll.

Det faktum att vi kan länka till en tredjepartswebbplats eller visa tredjepartsinnehåll innebär inte att vi stöder webbplatsen eller produkterna eller tjänsterna på en sådan tredjepartswebbplats, eller att vi har granskat, godkänt eller verifierat innehåll från tredje part.

Appen och/eller webbplatsen kan vara tillfälligt nere då och då på grund av underhåll, uppdateringar eller av andra skäl. Företaget tar inget ansvar för fel, utelämnande, avbrott, radering, förseningar i drift eller överföring. Företaget ansvarar inte för något tekniskt fel eller andra problem med telefonnät eller tjänst, datorsystem, servrar, dator- eller mobiltelefonutrustning, programvara, fel med e-post eller användare på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet eller på någon webbplats eller kombination därav.

Företaget representerar eller garanterar inte att programvara, innehåll eller material på sajten, eller tredje parts applikationer, programvara eller innehåll är korrekta, fullständiga, pålitliga, aktuella eller felfria eller att webbplatsen, dess servrar eller någon annan tredjepartsapplikation, programvara eller innehåll är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Det är ditt ansvar som användare att kontrollera det du laddar ned.

Vi tror att Joina, när det används ordentligt, kommer att hjälpa de flesta att nå sitt mål inom hälsa. Företaget kan inte garantera och lovar inga specifika resultat från användning av appen, webbplatsen och / eller applikationer, programvara eller innehåll från tredje part. Företaget ska inte i något fall ansvara för att du förlorar pengar om du väljer att delta i Joina.

Joinas utmaningar är inte slumpmässiga och går därmed inte under lotterilagen. Syftet med Joina är att belöna deltagarna endast för handlingar som de har kontroll eller inflytande över. Användningen av Joina för att belöna deltagarna för handlingar som de inte har kontroll eller inflytande över är strängt förbjudet.

Grupper hos Joina kan organiseras av en person som inte är kopplad till företaget. Dessa grupper kan vara privata eller öppna för allmänheten. Den som håller i gruppen är ansvarig för gruppens utformning och kallas för gruppens inspiratör. Eventuella tvister du har med inspiratören måste lösas direkt med inspiratören. Företaget kommer inte att medla sådana tvister eller ta något ansvar för inspiratörernas handlingar men du kan anmäla inspiratören till oss om de bryter mot våra användarvillkor, policys eller regler.

Grupper hos Joina kan också hållas av verifierade coacher som är utvalda av Joina. Joina ansvarar inte för några råd eller tips de kan erbjuda i sina grupper. Om coachen erbjuder specifika priser i sina grupper, är de ansvariga för att leverera dessa priser direkt till deltagare i gruppen. Joina är inte skyldiga att leverera dessa priser eller incitament.

Du kan diskvalificeras av olika skäl av Joina eller coachen, inklusive genom att Joinas regler eller användarvillkor inte följs. Om du diskvalificeras eller kastas ut av någon anledning får du ingen återbetalning. Du erkänner vidare att din grupps coach har rätt att diskvalificera deltagare i hens grupp. Om du inte är bekväm att ge coachen denna rätt bör du inte delta i gruppen.

Du diskvalificeras automatiskt från Joina vid överdriven viktminskning. Vi gör detta för att avskräcka deltagare från att gå ner vad som kan vara en ohälsosam mängd vikt, och för att förhindra deltagare att vinna genom att tex genomgå operationer och/eller fettsugning. Se Joinas regler för diskvalificeringsgränser. Om du diskvalificeras för överdriven viktminskning har du inte rätt till återbetalning.

Deltagare måste ta ut sina poäng inom ett år, annars tillfaller dessa Joina. Ett år räknas från det datum när den sista aktiviteten som ändrat beloppet på deltagarens konto skett. Poäng som tilldelas på ditt Joina-konto “Shop” tillhör Joina så länge de finns kvar på ditt Joina konto. De kan inte säljas eller överföras till någon annan person eller enhet, inklusive till andra deltagare, och kan inte överföras genom lagstiftning, till exempel genom konkurs. Alla sådana påstådda överföringar ska vara ogiltiga. De får inte ha något värde förutom vad som anges i dessa regler, och får under inga omständigheter ha något värde efter deras utgång.

Återbetalning

Vi gör inga återbetalningar om du ångrar ditt deltagande. Skulle du av medicinska skäl inte kunna delta mailar du oss på [email protected]

Scroll to Top