Regler

Vägning

Invägning

Invägningen visar varje deltagares startvikt. Den kan registreras tidigast 12 timmar innan gruppens startdatum och upp till 7 dagar in i tävlingen. Deltagare som går med i gruppen sent får ingen extra tid för att registrera sin startvikt eller för att nå målet. Om en deltagare misslyckas med invägningen blir de diskvalificerade utan återbetalning. (Ingen deltagares vikt avslöjas utan tillåtelse, förutom i förtroende till Joinas domare). Invägning och slutvägning bör ske vid ungefär samma tid på dygnet.

Slutvägning

Slutvägningen ska registreras inom 24 timmar från midnatt vid gruppens slutdatum. Efter de 24 timmarna kan inte längre vikten registreras och du kan inte kvalificera dig för att vinna. Invägning och slutvägning bör ske vid ungefär samma tid på dygnet.

Inofficiella vägningar

Deltagare kan uppdatera sin vikt under tiden som utmaningen pågår utan behov av godkännande från Joinas domare. Vi rekommenderar att du gör veckovisa vägningar men endast de officiella vägningarna räknas vid domslut kring vinst.

Godkännande av viktregistrering

För godkänd invägning, måste deltagare skicka in en video för granskning och godkännas av Joinas domare. Videon ska visa deltagaren i helkropp ståendes på vågen i lätta kläder. Ansiktet måste synas. Vågen måste visas med resultatet och en papperslapp synlig bredvid med ”invägningsordet”. Invägningsordet lämnas av Joina vid tiden för invägningen och är vårt sätt att försäkra oss om att invägningen inte skett vid ett annat tillfälle. Var noga med att använda det ord du fått under uppladdningsprocessen då det kan komma att ändras under perioden för invägningen.

Kontroller

Joina gör kontinuerligt sticktester för att upptäcka eventuellt fusk och kan ibland kräva extra bevis för viktregistreringen vid misstanke. Upptäcker vi fusk blir man automatiskt diskvalificerad och har ingen möjlighet att delta i Joina igen. Vi har en noll-tolerans policy vad gäller fusk.

Klädkod

Vid invägning är vår klädkod lätta kläder, gärna underkläder. Vi önskar att man har samma kläder på invägning och slutvägning, i annat fall samma typ av klädesplagg. Våra domare jämför videorna från invägning och slutvägning för att se att de överensstämmer med vår klädkod och att det är samma person.

Våg

Samma våg ska helst användas vid invägning och slutvägning. Den ska vara digital och får inte stå på en matta, utan ska stå på en hård, platt yta.

Återbetalning

 • Återbetalning

Vi gör inga återbetalningar om du ångrar ditt deltagande. Skulle du av medicinska skäl inte kunna delta mailar du oss på support@joina.io 

Vinster

 • Vinst

Vi har en strikt 24 timmars regel för slutvägning. Deltagare som gör vinstanspråk måste då bevisa sin viktminskning för våra domare genom slutvägning enligt Joinas regler. När alla slutvägningar har registrerats, kontrollerats och blivit godkända av joinas domare, är tävlingen avslutad och vinnarna kommer att bli meddelade. Processen att slutföra en granskning av resultaten tar vanligtvis upp till 48 timmar men kan också ta längre tid under helger och högtider för att våra domare ska få tid att göra en rättvis och noggrann granskning av alla deltagares slutvägningar. När tävlingen är avslutad, delas lagvinsten ut, och inga ytterligare förändringar kan göras.

 • Målvikt

Målvikten för utmaningen som krävs för varje deltagare är 4% av kroppsvikten och räknas ut automatiskt efter varje deltagares godkända startvikt har registrerats.

 • Vinnare

Alla deltagare som nått sitt viktmål eller gått ner mer, baserat på godkänd slutvägning, ska utses som individuella vinnare under förutsättning att inga av dessa händelser förekommit:

 • Dess totala viktminskning är högre än 12% av ursprunglig startvikt
 • Dess BMI understiger 18,5
 • De har blivit diskvalificerade av Formsatsningens domare.

Beslut från Joinas domare är slutgiltiga.

Övriga regler

 • Ålder

Du måste vara minst 18 år för att delta.

 • BMI (Body Mass Index)

Du måste ha ett BMI på minst 18.5 för att delta i Joina. Du kommer att bli ombedd att meddela din längd vid invägningen. Skulle ditt BMI hamna under BMI 18.5 efter dina 4 veckor med Joina blir du diskvalificerad från tävlingen.

 • Joinas Community

Gemensam viktminskning är ett fantastiskt och effektivt sätt att hjälpa människor att ändra sin livsstil och förbättra sin hälsa. Vårt mål är att skapa en positiv och stöttande miljö som är rolig, säker och upplyftande. Som i alla öppna communitys, finns det alltid en risk för negativa deltagare som kan ändra hela upplevelsen för vissa. Vi ber er därför att förutom att själva visa respekt för gruppen, även uppmuntra andra till det och hjälpas åt att ta fram det bästa hos oss alla. Dessa beteenden och handlingar är därmed inte tillåtna:

 • Inga trakasserier mot andra deltagare
 • Inget avslöjande av konfidentiell information om andra deltagare
 • Dela inga bilder som inte godkänts av de som finns på bilden eller fotografen
 • Inget manipulerande av systemet genom att skapa flera konton eller försök att manipulera invägningen
 • Ingen reklam för individer, företag, produkter eller dina egna tjänster utan godkännande av Formsatsningen
 • Inga nakenbilder
 • Inga olagliga preparat är tillåtna att använda eller marknadsföra
 • Hälsorisker

Var medveten om hälsorisker. Konsultera vid behov med din läkare innan du deltar i Joina. Viktminskning kan vara riskfyllt under vissa omständigheter och vi vill undvika alla typer av skador och sjukdomar. Du som deltar ansvarar för din egen hälsa under deltagandet. Delta inte i Joina om du inte kan gå ner i vikt på ett säkert sätt på den bestämda tiden, eller om du inte har råd att förlora summan som du har betalat.

Definitioner

 • Joina

Joina är en tävling som går ut på att förlora 4% av din startvikt inom 28 dagar. Deltagarna betalar pengar för sitt deltagande innan gruppens start. Vinnarna får poäng och laget mest flest deltagare som når sitt mål delar på en lagvinst.

 • Inspiratör

En inspiratör är den som skapar en grupp och anger gruppspelets startdatum och insats. Inspiratören bestämmer också om det ska vara endast-inbjudan (Privat) eller öppet för alla att delta. Inspiratören bjuder in vänner att delta och kan också gå med i gruppen själv som deltagare.

 • VIP Inspiratör

En VIP Inspiratör är särskilt utvald av Joina. Bli en VIP Inspiratör

 • Endast-inbjudan

En grupp där du väljer endast-inbjudan kräver då en inbjudan från gruppens Inspiratör, eller en av deltagarna i gruppen för att kunna gå med.

 • Öppen grupp

En öppen grupp är öppen för alla kvalificerade deltagare.

 • Domare

En domare är en anställd hos Joina som hanterar officiella vägningar.

 • Lagvinst

Lagvinsten motsvarar 25% av alla deltagaravgifter. Lagvinsten delas ut till vinnarlaget/lagen efter att gruppens resultat har godkänts av Joinas domare.

 • Inofficiell vägning

Inofficiella vägningar är självrapporterade av deltagare under gruppens gång och kräver ingen videoinspelning.

 • Officiella vägningar

Officiella vägningar kontrolleras av Joinas domare genom videoinspelning som anges i Reglerna. Endast officiella vägningar används för att bestämma vinnarna.

 • Lätta kläder

Lätta kläder är klädkoden för officiella vägar: Gärna underkläder. Inga skor, bälten, hattar eller ytterkläder. Fickor måste vara tomma. Inga klockor eller andra tillbehör.

 • MVP

MVP delas ut till 2 deltagare per grupp. Under inbjudningsperioden för en ny grupp är den person som blir MVP den som får flest personer att gå med i gruppen. Efter startdatum blir den person som under gruppens gång är den mest aktiva och inspirerande deltagaren för övriga deltagare i gruppen (tex stötta, dela, gilla, kommentera, peppa) den som tilldelas gruppens MVP. Denna MVP utnämns av ”Inspiratören” som ansvarar för gruppen. Den som blir utnämnd till MVP kan vinna ytterligare priser, beroende på vald grupp. MVP är endast i grupper som hålls av Joina eller av våra VIP Inspiratörer.