Regler

VIKTUTMANING

Invägning

Invägningen visar varje deltagares startvikt i tävlingen. Den kan registreras tidigast 24 timmar innan gruppens startdatum och upp till 7 dagar in i tävlingen. Deltagare som registrerar sin startvikt sent får ingen extra tid för att nå målet. Om en deltagare misslyckas med invägningen räknas de inte med i tävlingen. (Ingen deltagares vikt avslöjas utan tillåtelse, förutom i förtroende till Joinas domare). Invägning och slutvägning bör ske vid ungefär samma tid på dygnet.

Slutvägning

Slutvägningen kan registreras tidigast 24 h innan slutdatum fram till midnatt på slutdatumet. Efter de 48 h kan du inte längre skicka din video och kvalificera dig för att vinna. Invägning och slutvägning bör ske vid ungefär samma tid på dygnet.

Inofficiella vägningar

Deltagare kan uppdatera sin vikt under tiden som utmaningen pågår utan behov av godkännande från Joinas domare. Vi rekommenderar att du gör veckovisa vägningar men endast de officiella vägningarna räknas vid domslut kring vinst.

Godkännande av viktregistrering

För godkänd invägning, måste deltagare skicka in en video för granskning som ska godkännas av våra Joina domare. Videon ska visa deltagaren i helkropp ståendes på vågen i lätta kläder. Ansiktet måste synas. Vågen måste visas med resultatet och en papperslapp synlig bredvid med ”invägningsordet”. Invägningsordet lämnas av Joina via ”Registrera vikt” knappen vid tiden för vägningen och är vårt sätt att försäkra oss om att vägningen inte skett vid ett annat tillfälle. Var noga med att använda det ord du fått under uppladdningsprocessen då det kan komma att ändras under perioden för invägningen. Har du deltagit i en annan grupp inom 48 h ska du skicka in samma video som du använt vid slutvägningen i den tidigare gruppen.

Kontroller

Joina gör kontinuerligt sticktester för att upptäcka eventuellt fusk och kan ibland kräva extra bevis för viktregistreringen vid misstanke. Upptäcker vi fusk blir man automatiskt diskvalificerad och har ingen möjlighet att delta i Joina igen. Vi har en noll-tolerans policy vad gäller fusk. Det är inte tillåtet att medvetet presentera en högre vikt i en ny grupp inom 48 h från en slutvägning från en tidigare grupp.

Klädkod

Vid invägning är vår klädkod lätta kläder, gärna underkläder. Vi önskar att man har samma kläder på invägning och slutvägning, i annat fall samma typ av klädesplagg. Våra domare jämför videorna från invägning och slutvägning för att se att de överensstämmer med vår klädkod och att det är samma person.

Våg

Samma våg ska helst användas vid invägning och slutvägning men är inget krav. Den ska dock vara digital och får inte stå på en matta, utan ska stå på en hård, platt yta.

Återbetalning

 • Återbetalning

Vi gör inga återbetalningar om du ångrar ditt deltagande. Skulle du av medicinska skäl inte kunna delta mailar du oss på [email protected] 

Utebliven viktregistrering

Om en deltagare inte väger in sig inom 7 dagar blir hen diskvalificerad från tävlingen. Detta innebär att man inte längre är med och tävlar om vinsten, och räknas därmed inte heller in i laget om man är med i en lag grupp.

Vinster

 • Individuell grupp

I en individuell grupp så får alla som når sitt mål att få ta del av en vinst. Vinsten kan vara en mindre summa poäng, medelstor summa poäng, presentkort från någon av våra partners, eller en super vinst med en högre summa poäng. Poängen kan sedan tas ut hos någon av våra partners i marknadsplatsen eller en utbetalning till sitt bankkonto.
Vem som vinner vad avgörs slumpmässigt mellan alla som nått målet i gruppen. Alla bestämmelser om vinnare kommer att hanteras av Joina och är slutgiltiga – de kan inte överklagas.

 • Lagtävling

När man tävlar i lag så är det lagmedlemmarna i vinnande laget som kommer att få ta del av lagvinsten, delad på antalet vinnare i laget. Om några deltagare i vinnande laget inte har nått sitt mål får övriga deltagare dela på hens vinst. I händelse av oavgjort mellan flera lag kommer lagvinsten att delas på alla deltagare i de vinnande lagen. Till exempel, om två lag har 10 deltagare vardera och de har lika många vinnare, kommer vi att dela totalen till vinnarna i dessa två lagen. Inga andra lag kommer att få ta del av lagvinsten men alla som nått sitt mål får 20 poäng. Alla bestämmelser om vinnare kommer att hanteras av Joina och är slutgiltiga – de kan inte överklagas.

 • Vinst

Vi har en strikt 24 timmars regel för slutvägning. Deltagare som gör vinstanspråk måste då bevisa sin viktminskning för våra domare genom slutvägning enligt Joinas regler. När alla slutvägningar har registrerats, kontrollerats och blivit godkända av joinas domare, är tävlingen avslutad och vinnarna kommer att bli meddelade. Processen att slutföra en granskning av resultaten tar vanligtvis upp till 48 timmar men kan också ta längre tid under helger och högtider för att våra domare ska få tid att göra en rättvis och noggrann granskning av alla deltagares slutvägningar. När tävlingen är avslutad, delas lagvinsten ut, och inga ytterligare förändringar kan göras.

 • Målvikt

Målvikten för utmaningen som krävs för varje deltagare är individuell och räknas ut automatiskt efter varje deltagares godkända startvikt har registrerats.

 • Vinnare

Alla deltagare som nått sitt viktmål eller gått ner mer, baserat på godkänd slutvägning, ska utses som individuella vinnare under förutsättning att inga av dessa händelser förekommit:

 • Dess totala viktminskning är högre än 12% av ursprunglig startvikt
 • Dess BMI understiger 18,5
 • De har blivit diskvalificerade av Joinas domare.

Beslut från Joinas domare är slutgiltiga.

Övriga regler

 • Ålder

Du måste vara minst 18 år för att delta.

 • BMI (Body Mass Index)

Du måste ha ett BMI på minst 18.5 för att delta i Joina. Du kommer att bli ombedd att meddela din längd vid invägningen. Skulle ditt BMI hamna under BMI 18.5 efter dina 4 veckor med Joina blir du diskvalificerad från tävlingen.

 • Joinas Community

Gemensam viktminskning är ett fantastiskt och effektivt sätt att hjälpa människor att ändra sin livsstil och förbättra sin hälsa. Vårt mål är att skapa en positiv och stöttande miljö som är rolig, säker och upplyftande. Som i alla öppna communitys, finns det alltid en risk för negativa deltagare som kan ändra hela upplevelsen för vissa. Vi ber er därför att förutom att själva visa respekt för gruppen, även uppmuntra andra till det och hjälpas åt att ta fram det bästa hos oss alla. Dessa beteenden och handlingar är därmed inte tillåtna:

 • Inga trakasserier mot andra deltagare
 • Inget avslöjande av konfidentiell information om andra deltagare
 • Dela inga bilder som inte godkänts av de som finns på bilden eller fotografen
 • Inget manipulerande av systemet genom att skapa flera konton eller försök att manipulera invägningen
 • Ingen reklam för individer, företag, produkter eller dina egna tjänster utan godkännande av Joina
 • Inga nakenbilder
 • Inga olagliga preparat är tillåtna att använda eller marknadsföra
 • Hälsorisker

Var medveten om hälsorisker. Konsultera vid behov med din läkare innan du deltar i Joina. Viktminskning kan vara riskfyllt under vissa omständigheter och vi vill undvika alla typer av skador och sjukdomar. Du som deltar ansvarar för din egen hälsa under deltagandet. Delta inte i Joina om du inte kan gå ner i vikt på ett säkert sätt på den bestämda tiden, eller om du inte har råd att förlora summan som du har betalat.

Definitioner

 • Joina

Joina erbjuder grupper antingen inom steg eller vikt, med ett individuellt mål och en coach. I de flesta grupper tävlar du helt individuellt – endast mot dig själv, och i vissa grupper tävlar du i lag tillsammans med andra. Alla som lyckas nå sitt mål får en vinst vid gruppens slut, och du kan vinna poäng eller presentkort att ta ut i vår shop hos någon av våra samarbetspartners. Du kommer inte att bli rik (det är inte meningen), men du kommer att ha kul samtidigt som du förbättrar din hälsa (det är meningen!)

 • Coach

En coach är den som skapar en grupp och anger gruppens startdatum och fokus. Coachen bestämmer också om det ska vara en privat grupp eller öppen för alla att delta. Coachen bjuder in vänner att delta och kan också gå med i gruppen själv som deltagare.

 • Verifierad coach

En verifierad coach är särskilt utvald av Joina.

 • Privat grupp

En grupp där du väljer privat kräver då en inbjudan från gruppens coach, eller en av deltagarna i gruppen för att kunna gå med.

 • Öppen grupp

En öppen grupp är öppen för alla kvalificerade deltagare.

 • Domare

En domare är en anställd hos Joina som hanterar officiella vägningar.

 • Inofficiell vägning

Inofficiella vägningar är självrapporterade av deltagare under gruppens gång och kräver ingen videoinspelning.

 • Officiella vägningar

Officiella vägningar kontrolleras av Joinas domare genom videoinspelning som anges i Reglerna. Endast officiella vägningar används för att bestämma vinnarna.

 • Lätta kläder

Lätta kläder är klädkoden för officiella vägar: Gärna underkläder. Inga skor, bälten, hattar eller ytterkläder. Fickor måste vara tomma. Inga klockor eller andra tillbehör.

 • MVP

MVP delas ut till 2 deltagare per grupp. Under inbjudningsperioden för en ny grupp är den person som blir MVP den som får flest personer att gå med i gruppen. Efter startdatum blir den person som under gruppens gång är den mest aktiva och inspirerande deltagaren för övriga deltagare i gruppen (tex stötta, dela, gilla, kommentera, peppa) den som tilldelas gruppens MVP. Den som blir utnämnd till MVP kan vinna ytterligare priser, beroende på vald grupp. MVP är endast i grupper som hålls av Joina eller av våra verifierade coacher.

STEGUTMANING

Stegmål

Varje deltagare kommer att ha helt unika, personliga stegmål fastställda av Joina baserat på historiska stegdata. Vår egenutvecklade algoritm använder historiska data från din aktivitetsmätare för att ge dig ditt mål. Vi har en strikt 24 timmars regel för slutregistrering av steg. Deltagare som gör vinstanspråk måste ha synkroniserat sina steg framgångsrikt innan gruppens slut. När gruppen har avslutats, kommer alla lagens steg att kontrolleras och vinnarna utses av Joinas domare. Först då är tävlingen avslutad och vinnarna kommer att bli meddelade. Processen att slutföra en granskning av resultaten tar vanligtvis upp till 24 timmar men kan också ta längre tid under helger och högtider för att våra domare ska få tid att göra en rättvis och noggrann granskning av alla deltagares slutregistreringar. När tävlingen är avslutad, delas vinsten ut, och inga ytterligare förändringar kan göras.

Gruppstart

Innan varje gruppstart behöver du bekräfta synkroniseringen av dina steg. Detta är stegen som ditt mål kommer att baseras på under gruppens gång. Det kan göras tidigast 12 timmar innan gruppens startdatum, men måste göras senast 7 dagar in i tävlingen. Deltagare som inte bekräftar sina steg innan det blir diskvalificerade från tävlingen utan återbetalning. (Ingen deltagares steg avslöjas om man väljer att ha sin statistik gömd).

Gruppens slut

Vid gruppens slut är det viktigt att du synkroniserar dina steg innan midnatt på slutdatumet. Efter det kan du inte längre kvalificera dig för att vinna. Har du redan nått ditt mål och fått notis om detta så behöver du inte gå in och synka igen.

Synkning av steg

Deltagare kan se sina steg uppdateras varje gång man går in på gruppen. Det finns även möjlighet att manuellt synka sina steg. Vi rekommenderar att du går in regelbundet i appen så att du kan följa din statistik och se din procentuella utveckling mot mål.

Kontroller

Joina gör kontinuerligt sticktester för att upptäcka eventuellt fusk och kan ibland kräva extra bevis vid misstanke. Upptäcker vi fusk blir man automatiskt diskvalificerad och har ingen möjlighet att delta i Joina igen. Vi har en noll-tolerans policy vad gäller fusk.

Utebliven synkronisering

Om en deltagare inte har synkroniserat sina steg inom 7 dagar blir hen diskvalificerad från tävlingen. Detta innebär att man inte längre är med och tävlar om en vinst och är man med i en lag grupp så tävlar man inte om lagvinsten och räknas därmed inte heller in i laget som hen tillhör. Är ni t.ex. 10 i ert lag & en person inte vägt in sig så räknas ni istället som 9 i laget.

Återbetalning

 • Återbetalning

Vi gör inga återbetalningar om du ångrar ditt deltagande. Skulle du av medicinska skäl inte kunna delta mailar du oss på [email protected] 

Vinster och poäng

För varje gång du vinner i en grupp hos Joina samlar du poäng eller presentkort. Du kan även samla poäng genom att bjuda in vänner, starta egna grupper och vinna i veckoutmaningar. Dessa poäng kan sedan konverteras till presentkort eller produkter hos våra samarbetspartners i vår Shop i appen.

Vinst i en grupp hos Joina ger olika priser beroende på hur många som är med i en grupp och vilken typ av grupp det är.

Lyckad inbjudan av vän som blir medlem ger: 30 poäng för både dig och din vän.

Lyckad inbjudan av ny användare till appens topplista ger: 10 poäng till er båda.

Vinst i individuell grupp: Alla i gruppen har sitt eget mål att nå och tävlar för sig själv, och alla som lyckas nå sitt mål får ta del av vinsterna. Vinsten kan vara en mindre summa poäng, medelstor summa poäng, presentkort från någon av våra partners, eller en super vinst med en högre summa poäng. Poängen kan sedan tas ut hos någon av våra partners i marknadsplatsen eller en utbetalning till sitt bankkonto. Vem som vinner vad avgörs slumpmässigt mellan alla som nått målet i gruppen.
Vinst i lagtävling: Lagmedlemmarna i vinnande laget kommer att få sin del av lagvinsten delad på antalet vinnare i laget. De får då sin del av lagvinsten till Shop. Om några deltagare i vinnande laget inte har nått sitt mål får övriga deltagare dela på hens vinst. I händelse av oavgjort mellan flera lag kommer lagvinsten att delas på alla deltagare i de vinnande lagen. Till exempel, om två lag har 10 deltagare vardera och de har lika många vinnare, kommer vi att dela totalen till vinnarna i dessa två lagen. Inga andra lag kommer att få ta del av lagvinsten men alla som nått sitt mål får 20 poäng till Shop.

Alla bestämmelser om vinnare kommer att hanteras av Joina och är slutgiltiga – de kan inte överklagas.

Övriga regler

 • Ålder

Du måste vara minst 18 år för att delta.

 • Joinas Community

Gemensam stegtävling är ett fantastiskt och effektivt sätt att motiveras till mer rörelse och att förbättra sin hälsa. Vårt mål är att skapa en positiv och stöttande miljö som är rolig, säker och upplyftande. Som i alla öppna communitys, finns det alltid en risk för negativa deltagare som kan ändra hela upplevelsen för vissa. Vi ber er därför att förutom att själva visa respekt för gruppen, även uppmuntra andra till det och hjälpas åt att ta fram det bästa hos oss alla. Dessa beteenden och handlingar är därmed inte tillåtna:

 • Inga trakasserier mot andra deltagare
 • Inget avslöjande av konfidentiell information om andra deltagare
 • Dela inga bilder som inte godkänts av de som finns på bilden eller fotografen
 • Inget manipulerande av systemet genom att skapa flera konton eller försök att manipulera invägningen
 • Ingen reklam för individer, företag, produkter eller dina egna tjänster utan godkännande av Joina
 • Inga nakenbilder
 • Inga olagliga preparat är tillåtna att använda eller marknadsföra
 • Hälsorisker

Var medveten om hälsorisker. Konsultera vid behov med din läkare innan du deltar i Joina. Du som deltar ansvarar för din egen hälsa under deltagandet. Delta inte i Joina om du inte kan promenera på ett säkert sätt på den bestämda tiden, eller om du inte har råd att förlora summan som du har betalat.

Definitioner

 • Joina

Joina erbjuder grupper antingen inom steg eller vikt, med ett individuellt mål och en coach. I de flesta grupper tävlar du helt individuellt – endast mot dig själv, och i vissa grupper tävlar du i lag tillsammans med andra. Alla som lyckas nå sitt mål får en vinst vid gruppens slut, och du kan vinna poäng eller presentkort att ta ut i vår shop hos någon av våra samarbetspartners. Du kommer inte att bli rik (det är inte meningen), men du kommer att ha kul samtidigt som du förbättrar din hälsa (det är meningen!)

 • Coach

En coach är den som skapar en grupp och anger gruppens startdatum och fokus. Coachen bestämmer också om det ska vara en privat grupp eller öppen för alla att delta. Coachen bjuder in vänner att delta och kan också gå med i gruppen själv som deltagare.

 • Verifierad coach

En verifierad coach är särskilt utvald av Joina.

 • Privat grupp

En grupp där du väljer privat kräver då en inbjudan från gruppens coach, eller en av deltagarna i gruppen för att kunna gå med.

 • Öppen grupp

En öppen grupp är öppen för alla kvalificerade deltagare.

 • MVP

MVP delas ut till 2 deltagare per grupp. Under inbjudningsperioden för en ny grupp är den person som blir MVP den som får flest personer att gå med i gruppen. Efter startdatum blir den person som under gruppens gång är den mest aktiva och inspirerande deltagaren för övriga deltagare i gruppen (tex stötta, dela, gilla, kommentera, peppa) den som tilldelas gruppens MVP. Den som blir utnämnd till MVP kan vinna ytterligare priser, beroende på vald grupp. MVP är endast i grupper som hålls av Joina eller av våra verifierade coacher.

Rulla till toppen